Tvorba Parte

Možnosti vytvoření smutečního oznámení ....

Slouží hlavně orientačně nebo jako ukázka našich možností nebo když je třeba vytvořit smuteční oznamení na dálku ( zaslat emailem ) ... často při rozloučení bez obřadu pokud je vyřizovatel z dálky ...

v kancelářích jsou naše nabídky značně rozšířené ...